Kongres Branży
INNOWACJE W OBRÓBCE METALI

Zapraszamy na specjalistyczną Konferencję, która odbędzie się w ramach międzynarodowych targów WARSAW METALTECH. Tematyka spotkania skupiać się będzie na najnowszych trendach, innowacjach i wyzwaniach w branży INNOWACJE W OBRÓBCE METALI. W jej programie znajdziecie Państwo prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne, warsztaty oraz prezentacje firm powiązanych sektorem.

Nasze forum dyskusyjne będzie integralną częścią targów, co pozwoli uczestnikom na korzystanie z pełnego wachlarza możliwości, jakie niesie za sobą międzynarodowa wystawa. Udział w nim to doskonała okazja, aby podyskutować z liderami rynkowymi, nawiązać cenne kontakty biznesowe i poznać najnowsze trendy z branży.

Celem wydarzenia jest stworzenie platformy spotkań i rozmów dla specjalistów, przedsiębiorców i pasjonatów branży, którzy chcą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

Ramowy program Konferencji podczas WARSAW METALTECH:

 • Najnowsze trendy i innowacje w branży INNOWACJE W OBRÓBCE METALI
 • Digitalizacja i automatyzacja sektora
 • Nowe technologie w produkcji i procesach logistycznych
 • Wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem branży INNOWACJE W OBRÓBCE METALI
 • Przykłady dobrych praktyk – prezentacje firm
 • Przyszłość branży INNOWACJE W OBRÓBCE METALI: prognozy i wyzwania
 • Zarządzanie produktem: najlepsze praktyki i trendy
 • Inwestycje i finansowanie w sektorze branżowym

Te tematy pomogą uczestnikom poznać aktualne zmiany w branży INNOWACJE W OBRÓBCE METALI, a także nawiązać cenne kontakty biznesowe i wymienić się wiedzą z innymi specjalistami z tej dziedziny.

PARTNERZY MEDIALNI

23-24 stycznia 2024

PTAK WARSAW EXPO, Sala Konferencyjna nr 1 , Pawilon B

Konferencja towarzysząca targom organizowana jest przez:

EVOLUMA Klaster Przemysłowy

Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

Tematyka konferencji skupiać się będzie na najnowszych trendach, innowacjach technologicznych w obróbce metali, systemach narzędziowych stosowanych w obróbce oraz praktycznym podejściu do zagadnień wzrostu produktywności poprzez robotyzację i automatyzację branży wytwórczej a także kompendium wiedzy z zakresu regulacji prawnych związanych z zieloną transformacją i wymogami raportowania

I dzień konferencji 23.01.2024

Przygotowanie programu i prowadzenie EVOLUMA Klaster Przemysłowy

Prezentacje w godz. 11.15 – 14.50

 • Jak zrobotyzować proces obróbki skrawaniem. Jak zautomatyzować procesy minimalizując ryzyko błędów ?
 • Badania rozwiązań z zakresu optymalizacji konstrukcji metalowych oraz wdrażania wydajnych, zautomatyzowanych technologii ich wytwarzania
 • Integracja stanowisk i systemów wytwarzania - wzrost produktywności poprzez automatyzację
 • Innowacje i rozwiązania w technologiach, narzędziach do obróbki skrawaniem oraz systemy narzędziowe
 • Oprogramowanie z rodziny SOLID w nowym wydaniu, czyli zmiany w licencjonowaniu i o tym, co teraz się opłaca
 • Jak skutecznie zaplanować i wdrożyć procesy robotyzacji i automatyzacji wytwarzania
Wśród prelegentów przedstawiciele: Evoluma Klaster Przemysłowy, Fanuc Polska, Tungaloy Polska; Mitsubishi Electric, Astor, Jazon, Malow

INNOWACJE, TECHNOLOGIE OBRÓBCE METALI, ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW

11:15
Wprowadzenie do tematyki konferencji

Sebastian Rynkiewicz – Prezes Klastra Przemysłowego EVOLUMA

11:30
Jak zrobotyzować proces obróbki skrawaniem. Jak zautomatyzować procesy minimalizując ryzyko błędów ?

Jakub Bańcer – Key Account Manager FANUC POLSKA, Wojciech Kowalczyk - Kierownik ds. rozwoju obszaru CNC i robotyzacji SOLIDEXPERT

12:10
Zastosowanie nowoczesnych technologii szlifierskich, wdrożenie elementów automatyzacji w technikach szlifierskich

Marek Szkiłądź – JAZON Sp. z o.o.

12:30
Badania i rozwiązań za zakresu optymalizacji konstrukcji metalowych oraz wdrażania wydajnych, zautomatyzowanych technologii ich wytwarzania

Karol Sawicki – Kierownik CBR MALOW Sp. z o.o.

12:50
Innowacje rozwiązania narzędziowe dla szerokiej gamy komponentów do obróbki skrawaniem oraz systemy narzędziowe

Marcin Wolniak – Tungaloy Polska Sp. z o.o.

13:30
Oprogramowanie z rodziny SOLID w nowym wydaniu, czyli zmiany w licencjonowaniu i o tym, co teraz się opłaca

Stefan Wysocki – Lider Zespołu Handlowego SOLIDEXPERT

13:45
Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do kontroli jakości procesie obróbki metali Systemy zarządzania energią – od biznesu do sztucznej inteligencji

Mateusz Zajchowski - Lider ds. systemów efektywności energetycznej ASTOR

14:15
„Not so heavy metal” – o łatwości szlifowania i gratowania robotem

Jacek Smoluch, Product Leader Robots Mitsubishi Electric Europe

Automatyzacja i optymalizacja procesu obróbczego

Sebastian Latuszek, Product Leader CNC Mitsubishi Electric Europe

14:50
Podsumowanie i zakończenie konferencji

II dzień konferencji 24.01.2024

Przygotowanie programu i prowadzenie Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

Prezentacje w godz. 11.00 – 14.50

Przygotowanie programu i prowadzenie Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

Prezentacje w godz. 11.00 – 14.45

Program drugiego dnia podzielony na dwa bloki tematyczne:

 • Pierwszy blok (godz. 11.00 do 12.30)
  • Trendy technologiczne w obróbce metalu, innowacyjne rozwiązania „od nauki do przemysłu”, wykorzystanie cyfryzacji w pokonywaniu wyzwań w branży obróbczej
 • Drugi blok (godz. 13:15 do 14:45) - Nowe regulacje prawne i wymogi w sektorze produkcji i obróbki metalu
  • Rozporządzenie maszynowe
  • Praktyczne podejście do wdrażania rozporządzenia maszynowego
  • Cyfrowy paszport produktu
  • Raportowanie śladu węglowego – w takcie ustalania
Wśród prelegentów przedstawiciele: Politechnika Śląska Centrum Przemysłu 4.0, PLIZ, eksperci firm doradczych i consultingowych wdrożeń norm prawnych oraz ESG

„TECHNOLOGIE, ORGANIZACJA, REGULACJE – NOWE MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA DLA BRANŻY OBRÓBKI METALU”

11:00
Wprowadzenie do tematyki konferencji

Andrzej Soldaty – Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

11:10
„W drodze do Fabryki Przyszłości – kluczowe obszary transformacji przedsiębiorstwa”

Prof. Mariusz Hetmańczyk – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

11:30
„Punkty odniesienia dla standardów jutra w obróbce metali”

przedstawiciel firmy BALLUFF Sp.z o.o.

11:50
„Obróbka na współczesnych centrach obróbczych"

Dr Arkadiusz Kolka – Politechnika Śląska

12:10
„Druk 3D z metalu. Przegląd metod druku i ich aplikacyjności w przemyśle”

Prof. Damian Gąsiorek– Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

12:30
„Przemysł w dobie cyfrowej gospodarki – Finansowanie i usługi technologiczne”

Paulina Jasińska-Zielińska - Koordynatorka w EIT Manufacturing Hub Poland, Katarzyna Wiśniewska – Koordynatorka w Branżowym Punkcie Kontaktowym Przemysł 4.0

12:50
Przerwa

13:10
„Jak zachwycać klientów, czyli jak skrócić Twoje czasy realizacji o nawet o 70%”

Michał Paradowski, partner firmy 4Results

13:30
„Quick Response Manufacturing – praktyka wdrożeniowa w produkcji części metalowych”

Krzysztof Mądry – Dyrektor w Base Group Sp. z o.o.

13:50
„Dobre praktyki w podejściu do organizacji i automatyzacji transportu wewnątrz zakładowego”

Marcin Kluger -Key Account Manager, ELOKON

14:10
„Ewolucja czy rewolucja w świecie bezpieczeństwa maszyn? Od dyrektywy 2006/42/WE do rozporządzenia 2023/1230/UE – podsumowanie najważniejszych zmian”

Jacek Gurzyński -Menedżer Akademii ELOKON

14:30
„Wymagania dotyczące raportowania śladu węglowego przez przedsiębiorstwa”

Ilona Wojdyła – ekspertka Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

14:50
Podsumowanie i zakończenie konferencji

 • Hidden