Konferencja Metaltech 2023

Rejestracja na konferencje

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.

Technologia każdego dnia robi kolejne kroki do przodu. Odpowiedzią na to jest konferencja Warsaw Metaltech, która daje możliwość aktualizacji wiedzy i dyskusji na najważniejsze tematy dotyczące sektora.

Pierwszy jej dzień poświęcony będzie analizie transformacji technologicznej i jej wpływowi na organizację produkcji w branży metalowej. Jak zarządzać, by praca była efektywniejsza? Co pomoże w rozwoju w stronę automatyzacji pracy? Na te pytania odpowiedzą najbardziej doświadczeni branżowi eksperci w Polsce.

Drugiego dnia skupią się z kolei na innowacjach i nowych rozwiązaniach stosowanych w obróbce medali. Porównane zostaną rynki zagraniczne i wskazane trendy, które zwiększą wydajność i konkurencyjność. Liderzy sektora skupią się między innymi na nowoczesnych technologiach szlifierskich, diagnostyce laserów czy borowaniu dyfuzyjnym.

Zapraszamy!

I dzień: 24.01.2023

„Transformacja technologiczna i organizacyjna w zarządzaniu produkcją w branży metalowej”

11:00 - 11:25

OTWARCIE TARGÓW I KONFERENCJI

Prezes PTAK WARSAW EXPO – Tomasz Szypuła
Dyrektor TARGÓW METALTECH – Dariusz Drąg

WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFERENCJI

Andrzej Soldaty – dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

WYZWANIA I POTRZEBY PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ NA PRZYKŁADZIE FIRM KLASTRA OBRÓBKI METALI

Sebastian Rynkiewicz – prezes Klastra Obróbki Metali


11:25 - 11:40

STAN OBECNY I TRENDY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Prof. Krzysztof Kalinowski – Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej


11:40 - 12:00

CYFROWA TRANSFORMACJA PRODUKCJI

Grzegorz Fijałka – Partner/Business Development
Improvement Factory Sp. z o.o. – Gdańsk


12:00 - 12:20

PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE W FIRMACH PRODUKCYJNYCH W CZASIE NIEPEWNOŚCI

Sławomir Kuźniak-Dyrektor ds. Zarządzania Produktem,
BPSC – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych – Katowice


12:40 - 13:00

DIGITAL TRANSFORMATION – KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU W TRZECH ETAPACH

Piotr Kańka – Senior Manufacturing Systems Engineer,
ANT Sp.z o.o. – Kraków


13:00 - 13:20

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W WARUNKACH DUŻEJ ZMIENNOŚCI

Grzegorz Skowronek, Dyrektor Handlowy,
UIBS Teamwork – IPOsystem – Rybnik


13:20 - 13:45

ZASTOSOWANIE SYMULACJI I WIZUALIZACJI KOMPUTEROWEJ W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

Prof. Damian Krenczyk – Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

WSPÓŁPRACA UCZELNI Z PRZEMYSŁEM W ROZWIJANIU I WDRAŻANIU SYSTEMÓW PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI

Prof. Krzysztof Kalinowski – Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej


13:45 - 14:30

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI-WSPARCIE DLA POLSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Patrycja Zeszutek- Z-ca dyrektora Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

PARP TWÓJ PARTNER W BIZNESIE, FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021–2027 DLA FIRM – BADANIA, INWESTYCJE, ROZWÓJ

Ilona Rudka- Departament Promocji i Marketingu
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


14:30 - 14:40

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

II dzień25.01.2023

Innowacyjne technologie i rozwiązania stosowane w obróbce metali

10:00

Otwarcie konferencji Wyzwania green manufacturing w sektorze przemysłowym

Janusz Poulakowski, Klaster Obróbki Metali

10:15

Wyzwania konstruktorów w aspekcie zmian technologii branży metalowej

Marek Karabowicz, Neotech Sp. z o.o.

10:35

Borowanie dyfuzyjne jako alternatywa azotowania i nawęglania

Tomasz Babul, Surface Advanced Technology

10:55

Zastosowanie nowoczesnych technologii szlifierskich w produkcji zespołów napędowych

Marek Szkiłądź, Jazon Sp. z o.o.

11:15

Huaris – automatyczny system do prewencyjnej i zdalnej diagnostyki laserów wykorzystujący sztuczną inteligencję

Krzysztof Jakubczak, Perspectiva Solutions

11:35

Advanced Glass Interposer with Carbon Copper Composite Metallization (GINCO)

Izabela Zgłobicka, Politechnika Białostocka


Marketing przemysłowy – jak odnieść sukces w branży kooperacji

Agnieszka Czupryn – Acedora
Michał Matejczyk – Entra Group
Janusz Poulakowaski – Klaster Obróbki Metali
Magdalena Kamińska – 4NETWORKERS – organizacja i moderacja

Tematy prelekcji:
Nowoczesny marketing przemysłowy
Budowanie marki eksperta w obróbce metali
Jak promować innowacje i transformację firm
Kooperacja – szansa na rozwój branży metalowej