Konferencja Metaltech 2023

Rejestracja na konferencje

Technologia każdego dnia robi kolejne kroki do przodu. Odpowiedzią na to jest konferencja Warsaw Metaltech, która daje możliwość aktualizacji wiedzy i dyskusji na najważniejsze tematy dotyczące sektora.

Pierwszy jej dzień poświęcony będzie analizie transformacji technologicznej i jej wpływowi na organizację produkcji w branży metalowej. Jak zarządzać, by praca była efektywniejsza? Co pomoże w rozwoju w stronę automatyzacji pracy? Na te pytania odpowiedzą najbardziej doświadczeni branżowi eksperci w Polsce.

Drugiego dnia skupią się z kolei na innowacjach i nowych rozwiązaniach stosowanych w obróbce medali. Porównane zostaną rynki zagraniczne i wskazane trendy, które zwiększą wydajność i konkurencyjność. Liderzy sektora skupią się między innymi na nowoczesnych technologiach szlifierskich, diagnostyce laserów czy borowaniu dyfuzyjnym.

Zapraszamy!

I dzień: 24.01.2023

„Transformacja technologiczna i organizacyjna w zarządzaniu produkcją w branży metalowej”

11:00 - 11:25

OTWARCIE TARGÓW I KONFERENCJI

Prezes PTAK WARSAW EXPO – Tomasz Szypuła
Dyrektor TARGÓW METALTECH – Dariusz Drąg

WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFERENCJI

Andrzej Soldaty – dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

WYZWANIA I POTRZEBY PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ NA PRZYKŁADZIE FIRM KLASTRA OBRÓBKI METALI

Sebastian Rynkiewicz – prezes Klastra Obróbki Metali


11:25 - 11:40

STAN OBECNY I TRENDY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Prof. Krzysztof Kalinowski – Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej


11:40 - 12:00

CYFROWA TRANSFORMACJA PRODUKCJI

Grzegorz Fijałka – Partner/Business Development
Improvement Factory Sp. z o.o. – Gdańsk


12:00 - 12:20

PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE W FIRMACH PRODUKCYJNYCH W CZASIE NIEPEWNOŚCI

Sławomir Kuźniak-Dyrektor ds. Zarządzania Produktem,
BPSC – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych – Katowice


12:40 - 13:00

DIGITAL TRANSFORMATION – KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU W TRZECH ETAPACH

Piotr Kańka – Senior Manufacturing Systems Engineer,
ANT Sp.z o.o. – Kraków


13:00 - 13:20

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W WARUNKACH DUŻEJ ZMIENNOŚCI

Grzegorz Skowronek, Dyrektor Handlowy,
UIBS Teamwork – IPOsystem – Rybnik


13:20 - 13:45

ZASTOSOWANIE SYMULACJI I WIZUALIZACJI KOMPUTEROWEJ W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

Prof. Damian Krenczyk – Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

WSPÓŁPRACA UCZELNI Z PRZEMYSŁEM W ROZWIJANIU I WDRAŻANIU SYSTEMÓW PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI

Prof. Krzysztof Kalinowski – Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej


13:45 - 14:30

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI-WSPARCIE DLA POLSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Patrycja Zeszutek- Z-ca dyrektora Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

PARP TWÓJ PARTNER W BIZNESIE, FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021–2027 DLA FIRM – BADANIA, INWESTYCJE, ROZWÓJ

Ilona Rudka- Departament Promocji i Marketingu
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


14:30 - 14:40

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

II dzień25.01.2023

Innowacyjne technologie i rozwiązania stosowane w obróbce metali

10:00

Otwarcie konferencji Wyzwania green manufacturing w sektorze przemysłowym

Janusz Poulakowski, Klaster Obróbki Metali

10:15

Wyzwania konstruktorów w aspekcie zmian technologii branży metalowej

Marek Karabowicz, Neotech Sp. z o.o.

10:35

Borowanie dyfuzyjne jako alternatywa azotowania i nawęglania

Tomasz Babul, Surface Advanced Technology

10:55

Zastosowanie nowoczesnych technologii szlifierskich w produkcji zespołów napędowych

Marek Szkiłądź, Jazon Sp. z o.o.

11:15

Huaris – automatyczny system do prewencyjnej i zdalnej diagnostyki laserów wykorzystujący sztuczną inteligencję

Krzysztof Jakubczak, Perspectiva Solutions

11:35

Advanced Glass Interposer with Carbon Copper Composite Metallization (GINCO)

Izabela Zgłobicka, Politechnika Białostocka


Marketing przemysłowy – jak odnieść sukces w branży kooperacji

Agnieszka Czupryn – Acedora
Michał Matejczyk – Entra Group
Janusz Poulakowaski – Klaster Obróbki Metali
Magdalena Kamińska – 4NETWORKERS – organizacja i moderacja

Tematy prelekcji:
Nowoczesny marketing przemysłowy
Budowanie marki eksperta w obróbce metali
Jak promować innowacje i transformację firm
Kooperacja – szansa na rozwój branży metalowej